Om Linoljemåleri

Gårdshus målat med linoljefärg.

Jag heter Mikael Olofsson och är den personliga målaren som erbjuder tjänster inom traditionellt måleri. Mina ledord är noggrannhet, intresse och engagemang. Min målsättning är många nöjda kunder och det självklara valet när det gäller måleriverksamhet med med gamla hantverksmetoder.

Jag kan hjälpa dig med utvändig och invändig penselmålning med traditionella färgtyper såsom äkta svensk linoljefärg och använder de bästa produkterna på marknaden.

Linoljefärg har lång tradition i Sverige och har visat sig ge det bästa skyddet mot trä och skyddar på djupet mot fukt och röta. Den är dryg, åldras vackert och är lätt att underhålla. Linoljefärg skall alltid strykas mycket tunt och förarbetet är viktigt för att få ett bra slutresultat.

Vid nymålning utomhus målar man alltid tre skikt, vid ommålning två. De två första skikten målas med förtunnad färg för att få bästa inträngning och därmed fuktskydd och vidhäftning. Toppskiktet målas alltid med oförtunnad färg. Nytt trä kan med fördel först impregneras med rå linolja och balsamterpentin innan vidare målning.

Vid ommålning börjar man alltid arbetet med noggrann tvätt med ammoniak följt av skrapning av avflagnad färg och vid behov slipning. Efter noggrann borstning grundas ytan fläckvis eller vid behov hela fasaden. Förekommer mindre sprickor kittas dessa med linoljekitt och därefter strykes ytorna 1-2 gånger.

Löst sittande och dåligt fönsterkitt tas bort med kniv, sopas av noggrant och oljas/grundas innan man kittar med nytt linoljekitt. Grundningen är till för att förhindra att kittet torkar ut och spricker samt ökar vidhäftningen. Sprickor i gammalt kitt tätas med nytt linoljekitt. Efter några dagars tork, när man känner att linoljekittet fått en hinna, är det dags att måla, mellan och slutstrykning med utvändig linoljefärg. Man målar på frihand några millimeter ut på fönsterglaset utan maskeringstejp el rakblad.

Ommålning behöver göras oftare på utsatta delar som fönster, dörrar, vindskivor och sydfasader. Speciellt viktigt är att se till att fönsterkittet är helt så att inte fukt tränger in i träet och orsakar röta.

Ommålning av stup- och hängrännor brukar man göra samtidigt som fasaden. Noggrann tvättning, avskrapning av dålig och avflagnad färg, noggrann borstning, grundning av järn och plåt med linoljeblymönja och därefter målning med utvändig linoljefärg.

Vid nymålning av snickerier inomhus dammar man av ytorna och kvistar spärrmålas med schellack 3 gånger, därefter grundning, slipning och borstning/dammsugning, kittning/fogning/spackling samt mellan och slutstrykning. Mellan varje strykning avslipas ytan med ett fint sandpapper.

Vid ommålning tvättas ytorna noggrant, löst sittande färg skrapas, avslipning, borstning/dammsugning, grundning, i- och påspackling, mellan samt slutstrykning. Mellan varje strykning avslipas ytan med ett fint sandpapper.

• Utvändigt; Fönster (karm, båge, spröjs), dörrar, verandor, foder, vindskivor, snickerier, fasad, grund, plåtdetaljer, räcken, staket, plank mm.

• Invändigt; Tak, väggar, listverk, snickerier, golv, trappor, räcken, platsbyggda kök, spisar, badrum, tvättstugor, trapphus, källare, möbler mm.

Jag kan också hjälpa till med rådgivning när det gäller tillvägagångssätt, val av färgtyp, färgkulörer m.m.

Arbetet utförs på löpande räkning och arbetets omfattning/arbetsmetod enligt överenskommelse med kunden/uppdragsgivaren. Löpande avstämning.

Möjlighet till ROT-avdrag innebär skattereduktion med 30 procent av kostnaden för arbetet.

Efter överenskommelse med kund genomför jag också målningsarbeten med modernare färgtyper.

Välkommen till det lilla företaget med stora ambitioner.

Linoljemåleri Väst AB
Hasselbacksgatan 20
504 54 Borås
0736-631830
mikael@linoljemaleri.se

linoljemaleri

Powered by Honest