Linoljemåleri Väst AB

Den här sidan vänder sig främst till dem som värdesätter hantverket inom bygg och byggnadsvård med vackra målade detaljer. Fönster, dörrar, verandor, snickerier ger huset en unik karaktär och är värda kärlek och omsorg.

I samhället ser vi en ökad efterfråga och behov av att bygga och leva mer hållbart och klimatsmart. Fler och fler intresserar sig för byggnadsvård och beprövade metoder när det gäller att bygga, renovera, vårda och underhålla i syfte att nå ökad livslängd och att värna om det svenska kulturarvet.

Fastigheter i allmänhet och byggnader med kulturhistoriskt värde i synnerhet kräver ett omfattande och kontinuerligt underhåll. Plan- och bygglagen ställer dessutom omfattande krav på byggnader både vad gäller yttre form och färg, ändringar skall utföras varsamt och byggnader som är särskilt värdefulla får inte förvanskas. Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick.

Linoljemåleri Väst AB
Hasselbacksgatan 20
504 54 Borås
0736-631830
mikael@linoljemaleri.se

linoljemaleri

Powered by Honest